Aplikace hyázy (Hylase Dessau)

Hylase Dessau je enzymový přípravek, který obsahuje enzym hyaluronidázu. Tato látka odbourává mezibuněčnou hmotu tím, že snižuje viskozitu kyseliny hyaluronové a ostatních látek, současně zvyšuje permeabilitu vazivových tkání. Tímto mechanismem je urychlvána resorpce subkutánních a intramuskulárních injekcí, doposud nebyly zaznamenány toxické účinky.

Popis metody

K léčbě chronických recidivujích erysipelů (růže), k léčbě blokády regionální lymfatické drenáže např. po úrazech, operacích, aktinoterapii, kterých následkem vznikají lymfatické otoky, k léčbě elefantiázy, jizev, k urychlení resoprce rozsáhlých hematomů a seronů. Používá se i ve vnitřním, očním lékařství, chirurgii, ortopedii, traumatologii, porodnictví, anestezii.

Ceny zákroku

1 aplikace: 300 Kč

Je nutné si zakoupit potřebný počet balení hyázy dle rozsahu. O vhodnosti aplikace hyázy rozhoduje lékař.