Skleroterapie

Jednou z léčebných možností nepěkných červených nebo fialových žilek vznikajících při onemocněním žil (chronické žilní onemocnění) je skleroterapie. Je to metoda, při které se do rozšířených žilek na dolních končetinách vstřikuje roztok, který způsobí slepení žilních stěn. Postupem času dojde k uzávěru této žilky a jejímu postupnému vstřebání.

Popis metody

V našem zařízení aplikujeme roztok nebo pěnu z aetoxysklerolu různých koncentrací. Po vstříknutí roztoku nebo pěny následuje precizní komprese. Čím delší a důslednější je zevní kompresii, tím je trvalejší a lepší výsledný efekt. Pacient je před sklerotizací podrobně vyšetřen, absolvuje cévní a ultrazvukové vyšetření, zákrok je mu popsán, následně jsou změřeny objemy jeho dolních končetin a podrobně popsány možnosti kompresivní terapie.

K samotné sklerotizaci je nutné již mít kompresivní punčochy. Po zákroku je každý poučen o režimových opatřeních. Zákrok opakujeme několikrát po sobě dle rozsahu a požadavek pacientů.

Ceny zákroku

Cena od 600 Kč