Ekzém

Ekzém je zánětlivé onemocnění, které může mít několik forem. Nejčastěji se vyskytuje u dětských a dospělých pacientů ve formě atopického ekzému. Výrazný vliv na toto onemocnění mají alergeny z prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, životospráva a péče o pokožku.

Mezi velmi časté příznaky patří zarudnutí, suchá kůže a svědění, které může pacienta v noci probouzet. Dále pak odlupování kůže, tvorba povrchových ranek vlivem škrábání a pocity pálení. Často se střídají klidové fáze s fázemi projevů tohoto onemocnění.

Léčba ekzému patří výhradně do rukou odborníků – kožních lékarů a důležitá je dostatečná podrobná infomovanost. Další užitečné rady a novinky v oblasti léčby naleznete na portálu www.atopickyekzem.cz

Léčba ekzému

Léčba je založena na podrobném vyšetření pacienta a nalezení možné příčiny vzniku onemocnění. Doporučíme vám vhodné přípravky pro lokální léčbu. Suchá kůže velmi rychle ztrácí vodu, z toho důvodu je nutné se vyhýbat používání běžných mýdel a jinými nevhodnými přípravky.

Lokální léčba

Lokální léčbu je možné rozdělit na přípravky, které jsou k dostání pouze v lékarně na recept a na volně dostupné. Doporučíme vám nejvhodnější přípravek z širokého sortimentu na trhu, který bude odpovídat vašim konkrétním požadavkům.

Pro případy akutního výskytu příznaků doporučujeme používání kortikoidů (hormonálních krémů). Dodržujete-li při jejich aplikaci naše doporučení, vyhnete se jejich nežádoucích účinků.

Celková léčba

Celková léčba je určená pro generalizované a těžké stavy, které výrazně narušují kvalitu života pacienta. Princip účinku a způsob užívání těchto léků (např. cyclosporin) vám vysvětlí ošetřující lékař.

Důležité jsou pravidelné koupele a dodržování tzv. pravidla 3 minut. Kdy je nutné po koupeli ihned ošetřit kůži, dokud je schopna účinnou látku přijmout.

Světloterapie

Světloterapie je doplňková terapie vhodná pro ekzémy v různých lokalitách. Tato terapie musí být vedena pod odborným dohledem!

Režimové opatření

Režimové opatření pak zahrnuje úpravu životosprávy a prostředí, ve které se pacient nejčastěji pohybuje, dále poučení o vhodném způsobu oblékání a péče o pokožku. Bez přísného dodržování těchto opatření a bez odstranění příčin vyvolávající onemocnění není léčba úspěšná!

Proč naše zařízení

V našem zařízení nabízíme komplexní přístup a odborný personál. Klademe důraz především na to, aby pacient svému onemocnění dostatečně porozuměl a společně hledáme léčbu, která nejlépe odpovídá jeho možnostem a životnímu stylu.

Ceny zákroků